Khuyến mại

Đặt hàng sớm: Những đơn hàng đặt trước 31/12/2015 sẽ được hưởng ngay chiết khấu 5% trên tổng giá trị đơn hàng (không giới hạn số lượng). (Áp dụng cho các sản phẩm trên website, không áp dụng với những đơn hàng yêu cầu thiết kế lại. Đơn hàng đặt trước 31/12/2015 được hiểu là đơn hàng đã ký hợp đồng (nếu có), chốt số lượng, loại giỏ, điều kiện đóng gói, thời gian và địa điểm giao hàng, các yêu cầu cụ thể khác và đặt trước 50% tổng giá trị đơn hàng trước ngày 31/12/2015, thanh toán toàn bộ phần tiền còn lại tại thời điểm nhận hàng.)

Đặt hàng giá trị lớn: Những đơn hàng có giá trị trên 100 triệu đồng sẽ được hưởng ngay chiết khấu 5% trên tổng giá trị đơn hàng, thiết kế giỏ quà mẫu miễn phí theo yêu cầu (Yêu cầu đặt trước từ 7-10 ngày, không áp dụng đồng thời với chương trình đặt hàng sớm)